adsumo tools facebook

Seorang yang berusaha mencari kebenaran merupakan ciri khas dari seorang yang disebut intelektual. Namun demikian, ada syarat lain yang mesti dipenuhi seseorang dianggap layak mendapatkan